Ruimte voor pacht: het kabinetsstandpunt (2002.05.2026)


Bespreking van het kabinetsstandpunt met betrekking tot het rapport ‘Ruimte voor Pacht’ van de Commissie Pachtbeleid. Onder het hoofdstuk Algemene bepalingen met betrekking tot pacht behandelt de auteur de definitie van het begrip pacht, de toepassing van bepalingen uit het BW, de schriftelijke vastlegging, koop breekt geen pacht, verplichtingen van partijen, overlijden pachter, onderverpachting, beheersverplichtingen en melioratierecht.

Het huidige onderscheid tussen pacht van een hoeve en pacht van los land vervalt, waarvoor in de plaats de begrippen ‘bedrijfspacht’ en ‘losse…

Verder lezen