Saldo-lijfrente belast voor vermogensbelasting maar heeft helende werking op 68%-regeling (1996.28.3249)


Een zogenoemde saldo-lijfrente is een lijfrente waarbij de betaalde premies (of koopsom) niet aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. De uitkeringen zijn belast zodra zij het bedrag van de betaalde premies overstijgen. De verzekeringnemer/begunstigde bereikt zo uitstel van belastingheffing over de rente-aangroei en mogelijk een progressievoordeel, als het inkomen inmiddels (aanzienlijk) lager is dan in de jaren van premiebetaling.

Aan de saldo-lijfrente worden geen eisen gesteld ten aanzien van de contractpartner. Het is dan ook mogelijk een dergelijke lijfrente…

Verder lezen