Sale lease back kantoorpand en voorziening leegstand


Wet VPB 1969

Anders dan rechtbank en hof concludeert A-G Wattel op 28 december 2009 dat bij sale en lease back een voorziening voor leegstand ter zake van de huur van het verkochte kantoorgebouw is toegestaan. Belanghebbende, een bv heeft in 2002 een in 2001 verworven nieuw kantoorgebouw verkocht en het bij die gelegenheid voor 10 jaar teruggehuurd. De BV heeft daarbij een boekwinst gemaakt. Omdat zij het gebouw met haar dochtermaatschappijen slechts gedeeltelijk in gebruik heeft, draagt zij naar haar inzicht het risico van leegstand en vormt daarom een voorziening ter grootte van de boekwinst. Zowel rechtbank als hof hebben in casu de door de belanghebbende gewenste voorziening laten afstuiten op het huns inziens niet-voldaan zijn aan het matchingcriterium. Daar is A-G Wattel het niet mee eens. De activiteit waarmee winst wordt behaald is weliswaar in 2002 voltooid waardoor de winst geheel tot dat jaar gerekend moet worden, maar er is in feite een huurgarantie gegeven waarvoor op basis van het Baksteenarrest in beginsel een voorziening mag worden gevormd. Aangezien rechtbank en hof niet zijn toegekomen aan de vraag naar de behoorlijkheid van de kans op leegstand, en evenmin aan de vraag naar de mate van die leegstand, heeft A-G Wattel verwijzing voor feitenonderzoek voorgesteld.

A-G: 09/01513 , LJnummer: BL2098, dd. 28-12-2009

[Trefwoorden: sale leaseback, voorziening, leegstand]

Verder lezen
Terug naar overzicht