Naar de inhoud

SAM - Aantasting van besluiten door houders van economische belangen bij aandelen

In zijn bijdrage gaat auteur na of iemand met een economisch belang bij aandelen een besluit kan vernietigen op de voet van art. 2:15 BW en of die bevoegdheid ook de aandeelhouder zonder economisch belang toekomt.

Een besluit kan worden vernietigd door eenieder met een redelijk belang bij naleving van de verplichting die door het besluit is geschonden (art. 2:15 lid 3 sub a BW). Denk aan aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en houders van bewilligde certificaten of van certificaten met vergaderrecht en – soms – …

Wetgevingart. 2:15 BW
art. 2:8 BW
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsOverig
Publicatiedatum29-12-2016
Nummer2016/0928