SAM - Valt ondernemingswinst onder definitie inkomen in huwelijksvoorwaarden?


In de huwelijksvoorwaarden van partijen is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Als inkomensbegrip is in de akte gehanteerd ‘inkomsten uit arbeid, waaronder mede begrepen winst uit onderneming, alsmede uitkeringen die geacht worden voor inkomsten uit arbeid of winst uit onderneming in de plaats te treden, zoals sociale-verzekeringsuitkeringen en pensioenen.’

De man is bestuurder van een Stichting Administratiekantoor (hierna: STAK), welke STAK enig aandeelhouder is van een besloten vennootschap met deelnemingen. Partijen strijden na de echtscheiding over de vraag of de in de onderneming opgepotte…

Verder lezen
Terug naar overzicht