SAM - Verwerping nalatenschap door ouders van de overledene pakt fiscaal verkeerd uit


Na het overlijden van erflater werden volgens het versterferfrecht zijn broer en beide ouders tot de nalatenschap geroepen. Voor betrokkenen was belastingbesparing het uitgangspunt. De ouders zouden hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan extra geld en verwierpen op advies van de notaris de nalatenschap. Betrokkenen gingen toen nog uit van een netto nalatenschap van circa € 120.000. Later bleek deze ruim € 200.000 te bedragen. De ouders en de broer becijferden daarop dat indien de ouders niet hadden verworpen ruim € 22.000 minder…

Verder lezen
Terug naar overzicht