Samenloop BTW en overdrachtsbelasting: intentie bij aanvang verhuur is beslissend


Verwijzing

(FBN 1995, 7)

A verkoopt een verhuurd kantoorpand aan C. Ter zake van de levering van deze nieuw vervaardigde onroerende zaak is BTW verschuldigd (artikel 11.1.a ten eerste Wet OB). A heeft het pand als bedrijfs-middel gebruikt en C kan de BTW als voorbelasting in aftrek brengen, zodat in principe overdrachtsbelasting wordt geheven bij C.

Op grond van de resolutie van 31 december 1986, FBN 1994, nr 28 wordt kwijtschelding van overdrachtsbelasting verleend als het gaat om de…

Verder lezen