Samenloop vrijwillige verbetering en witwassen


Samenvatting

Tweede Kamerleden Teeven en Remkes (VVD) hebben naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op hun vragen over de rechtsbescherming tegen strafrechtelijke vervolging voor witwassen als gevolg van een vrijwillige verbetering (NTFR 2009/6) aanvullende vragen gesteld. Mede namens de staatssecretaris van Financiën beantwoordt de minister van Justitie deze vragen. Deze beantwoording komt erop neer dat tussen de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie is afgesproken om in gevallen van vrijwillige verbetering, waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten, geen strafvervolging voor witwassen in te stellen.

Inhoud van de vragen en antwoorden

Vragen van de leden Teeven Remkes (beiden VVD) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Financiën over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten.

(Ingezonden 10 februari 2009)

Vraag 1

Stelt u in uw antwoord op eerdere schriftelijke vragen in essentie dat de belastingplichtige die zijn aangifte vrijwillig verbetert in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten, slechts beschermd is tegen vervolging voor het delict witwassen doordat de Belastingdienst van een (tijdige) vrijwillige verbetering dan wel van de geconstateerde belastingontduiking geen melding zal doen bij het Openbaar Ministerie (OM)?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat het Bureau Financieel Toezicht2 van mening is, en in de praktijk ook afdwingt, dat een belastingadviseur die een belastingplichtige bijstaat bij een vrijwillige verbetering, verplicht is tot het doen van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) (een onderdeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht