Samenloopvrijstelling geldt als sprake is van een bouwterrein in de zin van de Btw-richtlijn (2016.29.3003)


De redactie van NTFR bespreekt het onlangs gepubliceerde besluit van de staatssecretaris van Financiën betreffende de reikwijdte van de vrijstelling van overdrachtsbelasting van art. 15.1.a WBR (zie tevens Notafax 2016/147).

In het besluit wordt goedgekeurd dat de samenloopvrijstelling van art. 15.1.a WBR ook kan worden toegepast op een verkrijging van een bouwterrein dat alleen op grond van art. 12.1.b lid 3 Btw-richtlijn als bouwterrein kwalificeert. Voor deze goedkeuring geldt onder meer de voorwaarde…

Verder lezen
Terug naar overzicht