Samenvatting advies over meldplicht bij huiselijk geweld en kindermishandeling


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang. Het advies is op 6 juli 2017 openbaar gemaakt. 

Het besluit
Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de heer Sprokkereef advies uitgebracht over hoe de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verder verbeterd kan worden. Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt – aldus Sprokkereef – om het systematisch werken aan veiligheid in huiselijke kring. Hiervoor…

Verder lezen
Terug naar overzicht