Samenwonenden zonder samenlevingscontract: draagplicht hypotheekrente (2012.44.2005)


Partijen hebben gedurende 13 jaar een affectieve relatie gehad en hebben samengewoond in een huis dat door hen samen in eigendom is verworven. Zij hebben gedurende hun relatie geen samenlevingscontract gesloten. In cassatie gaat het om de vraag in hoeverre de vrouw moet meebetalen aan de door de man met betrekking tot de woning betaalde hypotheekrente en premie levensverzekering.
Het hof heeft geoordeeld dat de vrouw draagplichtig was wat betreft de helft van de door de man in de periode 2002-2009 betaalde hypotheekrente en wat betreft de helft van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht