Samenwoners en oudedagsvoorzieningen (2008.35.3006)


Ook samenwoners hebben te maken met oudedagsvoorzieningen en nabestaandenvoorzieningen. Voor ieder van deze voorzieningen is het verkrijgen van de fiscale faciliteiten van belang. Per voorziening beschrijft de auteur de van belang zijnde aspecten met betrekking tot het begrip samenwoners.

Pensioen
Naast gehuwden en geregistreerde partners kunnen ook ongehuwd samenwonenden onder het partnerpensioen vallen. Wettelijk gezien kunnen personen die met elkaar samenwonen voor elkaar een nabestaandenvoorziening die onder de Pensioenwet valt opbouwen. In de praktijk wordt veelal de aanwezigheid van een samenlevingscontract als voorwaarde gesteld.
Indien gehuwden van elkaar scheiden…

Verder lezen