Samenwoners, schenkings- en successierecht en civiele kwesties (2006.31.3335)


De auteurs bespreken een aantal bepalingen in de Successiewet die van belang zijn voor samenwoners. Daarnaast komen enkele civielrechtelijke aandachtspunten voor samenwoners aan de orde.

Samenwoners behoren, indien zij aan een aantal voorwaarden voldoen, tot tariefgroep 1. De samenwoners zijn ingevolge art. 24 lid 2 Sw in te delen in de notariële samenwoners, de tweerelaties en de meerrelaties. De meeste eisen worden gesteld aan de notariële samenwoners. Zo moet er onder andere sprake zijn van een duurzaam bedoelde gemeenschappelijke huishouding tot het moment van overlijden, …

Verder lezen