Samv. - 403-verklaring. Schuldeisersverzet. Komt een schuldeiser verzet toe als het bestaan en de omvang van zijn vordering worden betwist door degene die de 403-verklaring heeft ingetrokken?


Een moedervennootschap kan een ‘403-verklaring’ afgeven, waarmee zij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor schulden van haar dochter(s), zie art. 2:403 lid 1 sub f BW. SNS heeft haar aandelen Propertize (voorheen: SNS Property Finance) overgedragen aan de Staat. Tegen die achtergrond heeft SNS kort daarvoor in het handelsregister kenbaar gemaakt dat zij de 403-verklaring voor (toekomstige) schulden van Propertize ex art. 2:404 lid 1 BW intrekt. Daarbij heeft zij ook mededeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht