Samv. - Advocaatkosten van executeur zijn in casu geen nalatenschapsschulden


De erfgenamen zijn een procedure gestart tegen de executeur van de nalatenschap om te bewerkstelligen dat hij een boedelbeschrijving opmaakt. Dit verzoek is toegewezen. Tijdens deze procedure laat de executeur zich bijstaan door een advocaat en maakt hij dientengevolge kosten. De erfgenamen en de executeur strijden vervolgens over de vraag of deze advocaatkosten nalatenschapsschulden zijn in de zin van art. 4:7 lid 1 sub d BW.

Het Hof Den Haag 13 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4316, oordeelt dat dat niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht