Samv. - Begunstiging levensverzekering


Erflater A overlijdt met achterlating van kinderen en een ongehuwde partner. In een samenlevingsovereenkomst heeft hij een verblijvingsbeding opgenomen. De kinderen onterft hij. Voorts heeft hij in zijn testament bepaald dat de legitieme vordering pas opeisbaar is na het overlijden van de partner (art. 4:82 BW). A heeft twee levensverzekeringen afgesloten in 1996 en 1999 en daarin als begunstigde aangewezen zijn ‘weduwe’ respectievelijk zijn ‘echtgenote’ en vervolgens zijn ‘kinderen’. A kende zijn partner nog niet ten tijde van de begunstiging, …

Verder lezen
Terug naar overzicht