Samv. - Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor de jaarrekening. Is bestuurder die misleidende jaarrekening heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel daarvoor persoonlijk aansprakelijk?


Centraal staat de vraag of de bestuurder van de vennootschap thans kan worden verweten dat hij verhuurder/schuldeiser niet heeft gewaarschuwd toen het de onderneming financieel slecht ging.

De bestuurder van de vennootschap/huurder heeft gedurende langere tijd cijfers bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd die afweken van de jaarrekening. Na het faillissement van huurder stelt verhuurder de bestuurder o.m. ex art. 2:249 BW aansprakelijk voor de achterstallige huur. Ook vindt verhuurder dat bestuurder haar had moeten informeren over de werkelijke ­– slechtere – …

Verder lezen
Terug naar overzicht