Samv - Kan een overdracht middels een veiling ongeldig worden verklaard doordat een uitvoerbaar bij voorraad vonnis wordt vernietigd?


Hypotheekhouder heeft op grond van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis een onroerende zaak geveild. Hij heeft deze zelf gekocht en vervolgens doorverkocht en geleverd. In hoger beroep wordt het vonnis vernietigd. Aan de orde is of koper wordt beschermd tegen de onbevoegdheid van verkoper.

Ook bij veilingkoop geschiedt overdracht overeenkomstig art. 3:80 BW. Daarvoor is dus vereist dat de onroerende zaak door een beschikkingsbevoegde krachtens geldige titel wordt geleverd. Van een beschikkingsbevoegde executerende hypotheekhouder was echter geen sprake. Schuldenaar was niet in verzuim, …

Verder lezen
Terug naar overzicht