Samv. - Koop. Klachtplicht. Heeft koper verkoper binnen bekwame tijd in kennis gesteld van het vermeende gebrek?


Op grond van art. 7:23 BW wordt een verkoper beschermd tegen een koper die te laat klaagt. In dit geval gaat het om de (consumenten)koop van een woning.

B heeft een appartementsrecht van A gekocht. Als blijkt dat B een lekkage in de woning heeft als gevolg van door A eerder verrichte heiwerkzaamheden, wordt het gebrek hersteld. B heeft eerst de betreffende aannemer hiervoor aansprakelijk gesteld. Deze was echter failliet. De kosten werden vervolgens voor een groot deel door de Vereniging van

Verder lezen
Terug naar overzicht