Samv. - Koopovereenkomst. Ontbindende voorwaarde. Kan met succes een beroep worden gedaan op de in de koopovereenkomst vervatte ontbindende voorwaarde ter zake de aanwezigheid van ernstige constructieve gebreken?


In koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken worden regelmatig ontbindende voorwaarden opgenomen. De vervulling van een ontbindende voorwaarde heeft tot gevolg dat de koop automatisch is ontbonden. Doorgaans wordt er echter bepaald dat men zich op het intreden van zo’n voorwaarde expliciet moet beroepen.

In het onderhavige geval heeft koper een woning gekocht. In de koopovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen ter zake mogelijke ernstige constructieve gebreken. Na de bouwtechnische keuring die binnen 2 weken na de koop moest plaatsvinden, doet koper een beroep op de ontbindende

Verder lezen
Terug naar overzicht