Samv. - Koopovereenkomst. Uitleg erfdienstbaarheid. Grondslag bijdrage infrastructurele voorzieningen. Biedt tekst van erfdienstbaarheid grondslag voor bijdrage aan kosten van infrastructurele voorzieningen?


Bij een splitsing in appartementsrechten zijn de appartementseigenaren van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) die o.m. zorgdraagt voor het beheer van infrastructuur zoals gemeenschappelijke wegen, leidingen enz. Het lidmaatschap van de VvE is niet opzegbaar. Bij recreatieparken wordt er dikwijls een soortgelijke constructie nagebootst. Bij de koop van een perceel wordt de nieuwe eigenaar verplicht om lid te worden van een beheervereniging die belast is met het beheer van de infrastructurele voorzieningen. Aan deze vereniging dient de eigenaar dan (maandelijks) …

Verder lezen
Terug naar overzicht