Samv. - Natrekking. Bestanddeel. Is een warmteset bestanddeel van een woning?


In hoger beroep oordeelt het hof o.m. over de vraag of een door een woningeigenaar gehuurde – op een warmtenet aangesloten – warmteset als bestanddeel van een woning kwalificeert. Uit de aan woningeigenaar aangeboden offerte blijkt niet van koop van de warmteset, aldus het hof.

Of de warmteset door de woning wordt nagetrokken omdat deze kan worden beschouwd als bestanddeel van de woning, moet worden beoordeeld aan de hand van art. 3:4 BW. Volgens het hof is er van bestanddeelvorming geen sprake, nu

Verder lezen
Terug naar overzicht