Samv. - Niet nakomen van wettelijke bepalingen bij testamentair vruchtgebruik


In het testament van erflater is aan de echtgenote het vruchtgebruik gelegateerd en zijn diens kinderen tot zijn erfgenaam benoemd. Voorts is bepaald dat de vruchtgebruiker samen met de erfgenamen het beheer voert over de aan het vruchtgebruik onderworpen zaken en dat de vruchtgebruiker de wijze van (her)belegging samen met de erfgenamen bepaalt.

Het vruchtgebruik is nimmer geleverd, maar de erfgenamen en de vruchtgebruiker zijn het erover eens dat het vruchtgebruik door verjaring (alsnog) is ontstaan. Ze twisten echter met elkaar over de vraag of de…

Verder lezen
Terug naar overzicht