Samv. - Omzetting. Is omzetting van een kerkgenootschap in een privaatrechtelijke rechtspersoon (en andersom) mogelijk?


Een (privaatrechtelijke) rechtspersoon kan zich omzetten in een andere rechtsvorm, zie art. 2:18 BW. Een kerkgenootschap geniet ook rechtspersoonlijkheid, zie art. 2:2 BW. Maar kan een kerkgenootschap zich omzetten in een andere (privaatrechtelijke) rechtspersoon of vice versa?

Ons hoogste rechtscollege heeft zich daarover onlangs uitgelaten. Volgens de Hoge Raad is art. 2:18 BW niet rechtsreeks van toepassing op de omzetting van of in een kerkgenootschap. Uit de wetshistorie volgt echter dat er geen beletsel bestaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht