Samv. - Overdrachtsbelasting. Is notaris aansprakelijk voor onbetaald gebleven naheffingsaanslag overdrachtsbelasting?


Verkoper V heeft zijn woning aan koper K geleverd. V heeft het recht om de woning binnen 5 jaar terug te kopen en wel zodanig dat er sprake is van een levering onder ontbindende voorwaarde van inroeping van dit recht door V. Alsdan wordt de koopsom gerestitueerd en keert de woning van rechtswege bij V terug. K levert de woning vervolgens binnen 5 jaar terug aan V, waarbij een beroep wordt gedaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 sub r Wbr. De woning wordt vervolgens weer door…

Verder lezen
Terug naar overzicht