Samv. - Overeenkomst. Schriftelijkheidsvereiste. Mondelinge koopovereenkomst tot stand gekomen? Bewijsopdracht: heeft makelaar als bode de wil van verkoper overgebracht?


Overeenkomsten kunnen mondeling tot stand komen. Een uitzondering daarop is de koop van een woning door een natuurlijke persoon.

In deze casus heeft M – makelaar van V – na bezichtiging van V’s perceel met bedrijfswoning en opstallen van K een bod ontvangen met een tweetal voorbehouden (financiering en bodemonderzoek). M aanvaardt het bod en heeft dit ook per e-mail aan K bevestigd. Even later geeft K aan geen voorbehouden meer te maken en de saneringskosten voor eigen rekening te nemen. Volgens K is er…

Verder lezen
Terug naar overzicht