Samv. - Redelijke gebruiksvergoeding over periode tussen overlijden en vestiging vruchtgebruik


Erflater heeft het vruchtgebruik van zijn woning gelegateerd aan X. Na het openvallen van de nalatenschap zijn acht jaren verstreken alvorens het vruchtgebruik is gevestigd. Gedurende deze jaren is X in de woning blijven wonen. De erfgenamen verlangen over deze periode een redelijke gebruiksvergoeding, omdat X volgens hen zonder rechtsgeldige titel gebruik heeft gemaakt van de woning.

De Rechtbank Amsterdam 26 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2912, overweegt dat het enkele feit dat X zonder geldige rechtstitel heeft gewoond in een woning die

Verder lezen
Terug naar overzicht