Samv. - Stelplicht en bewijslastverdeling bij een borgtocht


In geval van borgtocht verplicht de borg zich jegens de schuldeiser tot nakoming van een verbintenis van een derde: de schuldenaar, zie art. 7:850 BW. De borg is pas tot nakoming verplicht als de schuldenaar niet nakomt, zie art. 7:855 BW.

Auteur staat in zijn bijdrage stil bij HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1108. Daarin laat de Hoge Raad zich uit over de stelplicht en bewijslastverdeling bij borgtocht. De indirecte bestuurder-aandeelhouders hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht