Samv. - Stichting. Verzoek ontslag stichtingsbestuurders en ontbinding stichting. Is appellant belanghebbende als bedoeld in art. 2:298 BW en art. 2:21 BW?


Appellant is oud-bestuurder van een vereniging en bestuurder van een van haar afdelingen. De vereniging heeft een stichting opgericht die belast is met het beheer van aan de vereniging toebehorende fondsen. Omdat de stichting gelden overboekt naar de vereniging als zijnde ‘kostenvergoeding’ die zich niet verhouden met de door de vereniging verrichte werkzaamheden handelt de stichting volgens appellant in strijd met haar statuten, overtreedt zij het uitkeringsverbod en maakt het bestuur zich schuldig aan wanbeheer.

Appellant verzoekt de rechter primair om ontslag van het bestuur ex art…

Verder lezen
Terug naar overzicht