Samv. - Strafrechtelijke veroordeling voor verduistering door executeur-afwikkelingsbewindvoerder


X, Y (gehuwd met X) en Z zijn benoemd tot erfgenaam. X is tevens executeur-afwikkelingsbewindvoerder met de bevoegdheid om te beschikken over de nalatenschapsgelden en een verdeling tot stand te brengen. X boekt in zijn genoemde hoedanigheid ruim € 110.000 over naar de gezamenlijke rekening van X en Y. Vervolgens wordt X ten laste gelegd dat hij zich hierdoor schuldig heeft gemaakt aan verduistering.

De Rechtbank Gelderland 24 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:952, oordeelt dat van

Verder lezen
Terug naar overzicht