Samv. - Verwerping nalatenschap door bewindvoerder


Voor verwerping van een nalatenschap door een bewindvoerder is machtiging van de kantonrechter nodig ex art. 4:193 BW. In de zaak Hof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:858, is de mede-erfgenaam 89 jaar oud. De nalatenschap omvat een woning en wat spaargeld. Een jongere zuster van de erfgenaam heeft een levenslang recht van gebruik en bewoning van deze woning. De bewindvoerder van de mede-erfgenaam verzoekt om een machtiging om de nalatenschap te verwerpen…

Verder lezen
Terug naar overzicht