Samv - Verzet vereffenaar tegen griffierechten wegens neerleggen uitdelingslijst


Ondanks de geringe baten van de nalatenschap en het uiteindelijke negatieve saldo verzoekt de vereffenaar niet om een kosteloze vereffening of de opheffing van de vereffening (art. 4:209 BW). Dit verzoek zou hoogstwaarschijnlijk zijn toegewezen.

In geval van kosteloze vereffening zouden de griffierechten ten laste van de Staat zijn gekomen en in geval van opheffing zou niet meer dan € 79 aan griffierechten zijn opgelegd. De vereffenaar zette daarentegen de vereffening voort en heeft ter afsluiting de uitdelingslijst aangeboden om ter griffie neer te leggen (art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht