Schade bij oplevering


De voormalige verhuurder van een woning vordert betaling van (onder andere) de kosten van schoonmaak en herstel van de woning na oplevering daarvan aan het einde van de huurovereenkomst.

Het oordeel
De kantonrechter wijst de vordering toe. De kantonrechter overweegt: ‘Partijen zijn het erover eens dat de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte (hierna: AB) van toepassing zijn. Art. 2.1 AB bepaalt dat [de huurder] het gehuurde heeft aanvaard in goede staat, zonder gebreken en goed onderhouden. Daarmee is deze

Verder lezen
Terug naar overzicht