Schade door beslag omdat onroerende zaak niet kon worden geleverd: geen vergoeding


Geïntimeerde is als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de schade die een pandhouder heeft geleden. Het hof komt tot het oordeel dat geïntimeerde niet kon voorzien dat de pandhouder deze schade zou lijden. Het beslag dat door de pandhouder is gelegd is dan ook ten onrechte gelegd. Geïntimeerde heeft schadevergoeding gevorderd voor ten onrechte gelegd beslag. Hij stelt onder meer de contractuele boete van 10% te zijn verschuldigd, omdat hij de door het beslag getroffen onroerende zaak niet heeft kunnen leveren. Het hof is van oordeel dat geïntimeerde over…

Verder lezen
Terug naar overzicht