Schadevergoeding naast billijke vergoeding in plaats van herstel

Het hof is van oordeel dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden. Het hof veroordeelt de werkgever tot betaling van een billijke vergoeding van € 170.000,- bruto in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst, in welk bedrag de transitievergoeding van € 128.490,72 is begrepen. Het hof wijst daarnaast een bedrag van € 17.633,- netto toe aan advocaatkosten alsmede € 8.083,86 voor kosten van het langere verblijf in Brazilië (huisvesting, telefoon en medische kosten).

Feiten

De werknemer is sinds

Verder lezen
Terug naar overzicht