Schadevergoeding voor onrechtmatige executie: cassatieberoep afgewezen


H heeft in 2012 van de moeder van V een horecagelegenheid gehuurd en daar een café geopend. V is als erfgename haar moeder opgevolgd als verhuurster. Tussen partijen is een geschil ontstaan, onder meer in verband met de voor de exploitatie van het café vereiste vergunningen. V vorderde betaling van de huurpenningen, H stelde dat de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd was. In cassatie gaat het onder meer over de veroordeling van V tot vergoeding van schade die is ontstaan door de onrechtmatige executie van het vonnis van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht