Scheiden en delen (1995.3459)


De verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap als gevolg van echtscheiding heeft vaak heel wat om het lijf. Een paar aandachtspunten:

1. Om tot een eerlijke verdeling te komen, moet een tijdstip worden gekozen voor de waardebepaling. Is er geen tijdstip overeengekomen dan geldt de datum waarop de afspraken omtrent de verdeling zijn gemaakt.

2. Uit de rechtspraak blijkt dat bij de waardering van de woning moet worden uitgegaan van de waarde in vrij opleverbare staat.

3. Ingeval tot de gemeenschap een onderneming behoort, wordt de…

Verder lezen