Scheiden van keukenafval gemakkelijk maken


Ongeveer de helft van het gft wordt gescheiden aangeboden. Het gescheiden ingezamelde gft bestaat voor zo’n zeventig procent uit tuinafval. Mensen hebben kennelijk meer moeite met het scheiden van keukenafval dan van tuinafval. Dat is jammer. Om het recyclingpercentage van 75 procent voor huishoudelijk afval in 2020 te halen, is het gescheiden inzamelen en verwerken van gft erg belangrijk. Het is belangrijk om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken keukenafval te scheiden. Er zijn verschillende ‘dragers voor gft’ op de markt. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht