Schending inlichtingenplicht kan in bezwaar niet worden geheeld: omkering bewijslast (II)


Samenvatting

Deze zaak hangt samen met de inkomstenbelastingzaak Hof Arnhem 22 december 2009, nr. 06/00406. Belanghebbende, een inmiddels failliete vennootschap die zich bezighield met de verkoop van mozaïeksteentjes en de verhuur van een pand, en haar middellijke aandeelhoudster hebben een zeer moeizame relatie met de fiscus. Na een zeer moeizaam verlopen boekenonderzoek heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat belanghebbende winst heeft verzwegen en ten onrechte verschillende kostenposten heeft opgevoerd. Door verschillende privékosten van haar werkneemster/aandeelhoudster voor haar rekening te nemen, heeft belanghebbende in wezen zwarte loonbetalingen gedaan, aldus de inspecteur. Daarom heeft de inspecteur de onderhavige naheffingsaanslag loonbelasting met boete aan belanghebbende opgelegd. Het hof stelt voorop dat belanghebbende niet aan haar informatieplicht heeft voldaan. Dit gebrek kan niet meer in de bezwaarfase worden geheeld. Daarom moet de bewijslast worden omgekeerd en verzwaard. Volgens het hof is er sprake van een relatie werkgever-werknemer, zodat sprake is van loonbetalingen. Volgens het hof heeft de inspecteur een redelijke schatting gemaakt en is belanghebbende niet erin geslaagd te voldoen aan de op haar rustende verzwaarde bewijslast. De opgelegde boete van € 161.051 wordt door het hof in het kader van de straftoemeting verminderd tot € 100.000 en vanwege overschrijding van de redelijke termijn verder tot € 90.000.

(Hoger beroepen gegrond.)

Commentaar

Aangezien de deze uitspraak gerelateerd is aan Hof Arnhem, 22 december 2009, nr. 06/00406 en 06/00411 verwijs ik graag naar mijn commentaar bij deze uitspraak (NTFR 2010/201).

Verder lezen
Terug naar overzicht