Schending ne bis in idem-beginsel door samenloop fiscale en strafrechtelijke procedures


EHRM 18 mei 2017, nr. 22007/11, ECLI:CE:ECHR:2017:0518JUD002200711, Jóhannesson e.a. t. IJsland

De zaak Jóhannesson en andere tegen IJsland werd door twee personen en een onderneming aangespannen, nadat zij eerst door de belastingautoriteiten werden gesanctioneerd voor het niet betalen van inkomstenbelastingen en vervolgens door de strafrechtelijke autoriteiten werden vervolgd ook voor het niet betalen van de belastingen. De strafrechtelijke procedure werd geruime tijd na de fiscale procedure afgesloten, waarbij wel rekening werd gehouden met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht