Schending zorgplicht door bank vanwege overhedge


Voor een nieuw project trekt een projectontwikkelaar financiering aan bij SNS Finance. Het renterisico op de financiering dekt hij af bij Rabobank via een participating cap. Vervolgens loopt het project vertraging op. Hierdoor loopt de bij SNS getrokken faciliteit niet meer gelijk met het bedrag onder het rentederivaat. Het hof stelt dat er sprake is van een overhedge, waardoor Rabobank haar zorgplicht schendt.

Achtergrond
CIA is een vennootschap dat richt zich op de herontwikkeling van panden. Voor een nieuw project trekt CIA financiering aan bij SNS Finance. …

Verder lezen
Terug naar overzicht