Schenker beschermd tegen eigen onverstand? (2008.20.2005)


Kort voor zijn overlijden schreef prof. mr. W.M. Kleijn een laatste, korte, rechtshistorische schets over het tot stand komen van schenkingen.
In het oude recht kon de schenking slechts op twee manieren tot stand komen, namelijk van hand tot hand of door middel van een notariële akte. Dit vormvereiste bood een bescherming tegen eigen achteraf ongewenste impulsiviteit van de schenker.
In 1970 maakte Wiersma een eerste wetsontwerp voor het nieuwe recht van schenking. Hij leek te voelen voor het laten vallen van het…

Verder lezen