Schenking aan kinderen uit vermogen van vader door zoon-curator


Na opname in een verpleeghuis wegens dementie wordt V op verzoek van zijn zoon Z op 8 april 1997 onder curatele gesteld met benoeming van Z tot curator. V had sedert 17 jaren een relatie met X die hem verzorgde. In 1997 en 1998 wordt op verzoek van Z als curator door de kantonrechter machtiging verleend tot het doen van schenkingen uit het vermogen van V aan diens vijf kinderen. Tussen 2 juni 1997 en het overlijden van V op 15 oktober 1998 ontvangen de kinderen tezamen ƒ 392.185 aan…

Verder lezen