Naar de inhoud

Schenking door BV aan ANBI tot € 100.000 geen winstuitdeling voor dga

Varia

Indien een vennootschap een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling, kan de vraag opkomen of in fiscale zin sprake is van een winstuitde-ling aan de directeur-grootaandeelhouder. Om discussies te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën zijn beleid op dit punt geactualiseerd. Hij keurt goed dat giften door een vennootschap die zijn ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder maar voor het overige voldoen aan de voorwaarden van artikel 16 Wet Vpb, voor het gezamenlijke bedrag als giften in de zin van dat artikel in aftrek komen voor de vennootschapsbelasting en voor dat bedrag niet als uitdeling worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en dividendbelasting. Deze goedkeuring geldt dus voor zover de giften het maximum van artikel 16 Wet Vpb (€ 100.000) niet te boven gaan. Voor het meerdere is er sprake van een uitdeling.

Stel een BV schenkt € 150.000 aan een algemeen nut beogende instelling in verband met de persoonlijke charitatieve behoefte van de directeur-grootaandeelhouder. Er is dan voor € 100.000 sprake van een aftrekbare gift voor de vennootschapsbelasting en voor € 50.000 sprake van een winstuitdeling voor de inkomstenbelasting en dividendbelasting. Op het bedrag van € 50.000 is eventueel nog de giftenaftrek in de Wet IB 2001 van toepassing.

Ministerie van Financiën 31 oktober 2016, nr. BLKB 2016/152 (Stcrt. 2016, nr. 58695)