Schenking onder uitsluitingsclausule niet aangetoond


De vrouw heeft ook in hoger beroep niet aangetoond dat de schenking van haar vader door hem werd gedaan onder uitsluitingsclausule.

De feiten
M en V zijn in 2012 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2016 door echtscheiding is ontbonden. Partijen twisten over de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap

Verzoek
V verzoekt de rechtbank te bepalen dat zij een vordering van € 28.000 heeft op de gemeenschap, althans voor de helft op het privévermogen van M, in verband met een schenking onder uitsluitingsclausule door haar vader…

Verder lezen
Terug naar overzicht