Schenkingen wegens wateroverlast vrijgesteld


Verwijzing

(FBN 1994, 11)

Giften die worden gedaan op giro 777 van het Rode Kruis of aan het Nationaal Rampenfonds in verband met de wateroverlast in deze maand zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt.

Uitkeringen vanuit die fondsen aan particulieren zijn niet belast, tenzij sprake is van een vergoeding van afgetrokken kosten. Uitkeringen aan ondernemers behoren tot de belastbare winst, maar daar tegenover zijn de herstelkosten aftrekbaar.

Ministerie van Financiën; 24 december 1993; resolutie nr DB93/5382M

Verder lezen