Schenkingsrecht bij naleving facultatief verrekenbeding? (2001.28.3193)


M en V zijn gehuwd buiten iedere gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de langstlevende het recht heeft om binnen acht maanden te verrekenen alsof zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Onlangs is V overleden, zonder eigen vermogen. M heeft een groot vermogen. Omdat de kinderen enig erfgenaam van V zijn, overweegt M te verrekenen. In dat geval valt de helft van zijn vermogen in V’s nalatenschap. Successierechtelijk is dat voordeliger. Vraag: zijn de kinderen bij deze…

Verder lezen