Scherper en nieuw toezicht op advocatuur


Staatssecretaris Teeven heeft een wetsvoorstel ingediend om te zorgen dat de Nederlandse Orde van Advocaten een onafhankelijk college van toezicht krijgt, maar belangrijker nog, dat ook voor advocaten een geheimhoudingsplicht gaat gelden.

Het college van toezicht wordt onafhankelijk en de leden mogen zelf geen advocaat zijn en worden ook niet gekozen door advocaten. Een van de taken wordt de controle op witwassen.

Bedoeling is dat de lokale dekens primair het toezicht uitvoeren, onder eindverantwoordelijkheid van het college. Een lokale deken kan in principe zelfstandig aan de slag gaan binnen het landelijk toezichtbeleid. Het college kan wel aanwijzingen geven die de dekens moeten opvolgen.

Een ander element is dat voor advocaten een wettelijke geheimhoudingsplicht gaat gelden. Het college kan bij haar toezichthoudende taken deze geheimhoudingsplicht niet doorbreken. Dekens zullen dit wel kunnen.

Het wetsvoorstel maakt het ook makkelijker voor personen om tuchtklachten in te dienen. Thans moet men eerst naar de deken en komt men daarna pas bij een tuchtrechter. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk direct naar een tuchtrechter te stappen.

Persbericht Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2 maart 2012

Verder lezen
Terug naar overzicht