Schetsplan terecht niet aangemerkt als aanvraag om omgevingsvergunning


Op 29 december 2015 heeft RetailPlan beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning door B&W van Arnhem. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Op 30 april 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen RetailPlan en M. Kop en T. Verschuren, medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Arnhem. Na dit gesprek is [gemachtigde] van RetailPlan per e-mail door Kop uitgenodigd de eerste ruimtelijke verkenning van een foodmarkt per brief in…

Verder lezen
Terug naar overzicht