Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook berusten op posterieure feiten en omstandigheden (2015.35.2003)


In dit arrest gaat het om de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, en met name om de vraag of deze schijn ook kan berusten op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van de betrokken rechtshandeling.

Nadat eiser een vaststellingsovereenkomst had getekend met de gemeente Dronten wegens een te late en onjuiste levering van een pand, is bindend advies uitgebracht, met als conclusie dat eiser schade heeft geleden. Na een kort geding (in twee instanties) over betaling van de vastgestelde schade, begon de gemeente een bodemprocedure…

Verder lezen
Terug naar overzicht